Népligeti homokosokSnit 1:

Egyszer egy ismerõsöm említette, hogy a Ligetben megpróbálták leszólítani, de csak jót nevettem ezen.

Snit2:

Késõbb mikor egyszer a Liget felé jártam, gondoltam átvágok rajta. És láss csodát engem is le akartak szólítani. Persze nem álltam szóba senkivel csak sétáltam tovább. És közben azon gondolkodtam, hogy miért is jöttem erre.

Snit3:

Többször is jártam arra, de sohasem mentem be a Ligetbe, de ahányszor erre jártam mindig eszembe jutott, hogy miért is mentem be elõzõleg.

Snit4:

Egy nap kora este megint erre vitt utam. S mivel láttam, hogy jó néhány autó parkol, illetve jó néhányan sétálgatnak én is elindultam befelé. Sûrûsödött a félhomály már, és csak kevés lámpa világított. Mentem és azon gondolkodtam, hogy mit is keresek erre. Sorban haladtam el autók és emberek mellett, de nem néztem rá senkire, csak sétáltam. Persze láttam, hogy egy autó kétszer is megállt elõttem, de nem törõdtem vele csak mentem tovább. Lassan elfogytak az emberek és a parkoló autók is, egy csendes szakaszhoz érkeztem. Ekkor megint megállt elõttem az autó, s a sofõr kiszállt. Nem láttam jól, hogy hogy néz ki, de kb. olyan magas volt mint én. Jó tíz lépéssel volt elõttem, mikor elindult befelé a fák közé. Magam sem tudtam, hogy miért de követtem, s közben a torkomban dobogott a szívem.

Beljebb haladván áthaladtunk egy ritkásabb területen, és õ elõttem bement egy kis facsoport közepére, 4-5 fa lehetett itt kicsit sûrûbben összenõve. Mikor én elértem a facsoportot, ott belül sötétebb volt, megtorpantam. Nem tudtam, mit keresek itt.

Ahogy megálltam, zajt hallottam, bal kéz felõl, még egy ember közeledett, engem nem is biztos, hogy észrevett, az elõttem haladóhoz tartott. A facsoport közepén összetalálkoztak, a sötétben nem tudtam kivenni mi történik, ezért közelebb óvakodtam. Meglepõdtem mikor a második, ezentúl nevezzük Göndörnek, megszólított. Mit szeretnél itt? Mivel magam sem tudtam, halkan ezt mondtam: \"Nem is tudom \". Erre az elsõ - nevezzük Simának - közelebb lépett, megfogta a kezemet, és azt kérdezte: \"Mit is? Talán egy csókot?\"Én nem szóltam semmit, erre közelebb húzott és megcsókolt. Ajkai az enyémhez tapadtak a nyelve kutatón mozgott, karjával átölelt. Ez volt az elsõ alkalom, hogy egy férfi megcsókolt. Nem volt kellemetlen, bár arra gondoltam, el kellene futnom. De nem tettem, hiszen átölelt és újra megcsókolt.

Mikor elengedett akkor vettem észre, hogy Göndör is közelebb jött, Õ is megfogta a kezemet, és azt kérdezte: \"Talán ezt szeretnéd?\" És kezemet a farkára húzta. Nem volt teljesen megmerevedve, de én lefagytam. Egészen addig, míg Sima azt nem mondta, \"Ne olyan gyorsan, inkább elõször csókold meg te is\". Elsõként Sima ajka indult el az ajkamtól a fülem és a nyakam felé, mikor a fülemhez ért egy sóhaj szakadt ki belõlem, hiszen mindig is szerettem, ha a fülemet, vagy a nyakamat csókolják. Elengedtem Göndör szerszámát kezem felfelé csúszott a hasán. Sóhajtásom után Göndör ajka rátapadt az enyémre, Sima ajka pedig a nyakamnál idõzött. Éreztem, hogy Sima keze kiszabadítja az ingemet, és kezdi szétnyitni azt, Közben Göndör keze a fenekemre csúszott, és azt kezdte simogatni. Göndör ajka is továbbhaladt a másik fülem és a nyakam felé. Valamelyikük keze végigsimított a nadrágom elsõ részén, s testem megfeszült.

Sima keze folyamatosan nyitotta szét az ingemet, és szája követte a kezét. Mikor a mellbimbómhoz ért, Göndör újra megcsókolt. A két csóktól gyakorlatilag elvesztettem a kontrollt, testemmel homorítottam, alig vártam hogy Sima ajka továbbhaladjon lefelé. Egyik kezemmel kigomboltam a nadrágomat, míg másik kezem, becsúszott Göndör pólója alá, és a mellkasát kezdtem simogatni.

Göndör keze lassan becsúszott a nadrágomba, és közvetlenül kezdte simogatni a fenekemet, miközben Sima keze elõl simogatott, ajka haladt lefelé, kezével már a farkam végét simogatta. Nekem már mindkét kezem Göndör pólója alatt volt, mikor Õ elengedett kicsit hátrébb lépett, és lehúzta a pólóját. Én pedig megcsókoltam a mellkasát, és a mellbimbóját. Apró göndör szõrök voltak rajta, csikizték az ajkaimat.

Közben Sima kezei és szája elérték a hímvesszõmet, de elhaladtak mellette, pedig minden porcikám arra vágyott, hogy a szájába vegye. Mikor egészen leérkezett kiléptem a nadrágomból, szája lassan elindult felfelé. Közben Göndör levette az ingemet, és én ott álltam teljesen meztelenül két idegen férfival a Ligetben. Mikor ez átfutott volna az agyamon, hirtelen minden távolságtartásom köddé vált. Sima ugyanis hirtelen mozdulattal mindkét kezével elkapta a farkamat, és szájába vette a makkomat. Erre én hatalmas nyögéssel feleltem, Kezeim Göndör testét járták be, és most már vágyakozva érintettem meg a farkát. Újra megcsókolt, és azt mondta: \"Mi lesz már, Kapd be\". Még mielõtt bármit is tettem, vagy szóltam volna, Sima válaszolt: \"Várj még\".

Felállt, a hátam mögé lépett, eligazította karjaim Göndör nyaka körül, mire Göndör megcsókolt, testünk Göndörrel lassan összesimult, ekkor éreztem, hogy hátulról Sima is hozzámsimul, éreztem sima mellkasát a hátamon, hímvesszõjének érintését a fenekemen, ajkai pedig újra a fülemet és a nyakamat cirógatták.

Göndör ajka is elindult újra a másik fülem, és a nyakam felé, én pedig csak sóhajtani tudtam.

Sima abbahagyta a csókokat, és azt kérdezte, \"Most mit szeretnél?\"

Én csak annyit tudtam kinyögni abban a pillanatban: \"Titeket.\"

Göndör ellépett tõlem, és maga után húzott. Eddig nem is vettem észre, de egy kis pad állt ott.

Göndör állva kicsit hátrahajlott, én pedig újra elkezdtem csókolni a mellkasát. Lassan leült, vagyis inkább leheveredett a padra, án ajkaim pedig a hasát a köldökét érintették, lassan letérdeltem elé, de nem tudtam mit és hogyan csináljak.

Sima is odatérdelt mellém, és azt súgta, megtanítalak.

\"Elõször csak a nyelvedet húzd végig rajta\", és mutatta hogyan. Göndör teste megrándult, ezután az én nyelvem simított végig ekkora már teljsen merev farkán. s erre is megrándult.

\"Nyelveddel simogasd meg a tetejét\", és már csináltam is utána.

Vedd kezedbe a golyókat, és simogasd, csókold õket, hangzott a tanítás. Göndör ajkát sóhajtások hagyták el miközben kezemben volt a farka, a golyói.

\"Most kapd be, és csak szívd\" mondta Sima és úgy tettem. Göndör felnyögött. Ekkor már magamtól is ment, nyelvemmel köröztem, ajkaimmal simogattam a farkát.

Sima azt mondta, \" Ha hideget érzel majd a testeden, ne aggódj az csak krém\". Még mielõtt elgondolkodhattam volna ezen a mondaton, Sima keze ráfonódott a farkamra, kis idõ múlva pedig éreztem, hogy ajkai is követik kezét.

Erre folyamatosan szopni kezdtem Göndör farkát, akinek láthatóan jól esett, próbálta a farkát minél mélyebben a torkomra nyomni, teste hullámzott.

Megéreztem a \"hideget\", de valójában csak hûvös volt, és egyáltalán nem volt kellemetlen. Sima keze simogatta a fenekemet, és közben krémezte.

Majd újra ajkát éreztem magamon, és újra mellém térdelt.

Azt súgta, \"Nyugodtan lenyelheted\", de mikor eltávolodtam ajkammal Göndör szerszámától, Õ egybõl megcsókolt.

Ezután azt mondta, \"Szívd a makját\". Én úgy tettem, Göndör teste egyre jobban rángott, én pedig ütemesen szívtam, Kezeim Göndör kezeivel összefonódtak, Göndör teste egyszercsak megfeszült, és farkából spriccelni kezdett az ondó. Bár ajkaimmal elengedtem, jutott belõle a számba/számra és az arcomra is. Mielõtt felocsúdhattam volna, Sima megcsókolt, végigcsókolta az arcomat.

Eközben mindketten felálltunk testünk összesimult, keze az én merev farkamra siklott. Hirtelen mozdulattal megfordított, kezével megmarkolta a farkamat, és mozgatni kezdte. Testem azonnal követte ütemes mozgását, kezeimmel pedig egy alacsony faágba megkapaszkodtam. A keze is nagyon ügyes volt, néha csak a makkomat simogatta, néha pedig végigszánkázott a farkamom. Minden porcikámmal arra vágytam, hogy elélvezzek, próbáltam minél nagyobb helyett hagyni a kezeinek, lábamat egyre jobban széttártam. Kezei mozgása lassult,és megéreztem, hogy farka lassan egyre beljebb hatol a fenekembe. Lassan ütemesen simogatta a farkamat, és ebben az ütemben haladt farka egyre beljebb. Én pedig minden ütemben csak nyögdécseltem. Elengedtem az ágat, és elõredõlve a pad háttámlájában kapaszkodtam meg. Ekkor hirtelen teljesen betolta a farkát, erre felnyögtem. Ütemesen dugni kezdet, én minden mozdulatát nyögéssel honoráltam. Farkamat is elengedte, csak az ütemre összpontosított. Hirtelen éreztem, hogy megfeszül, és a farka kezd rángani. Az én testem is rángott vele együtt folyamatosan.

Sima lassan eltávolodott tõlem, és maga felé fordított, megcsókolt, kezem a farkára csúszott, megéreztem, hogy óvszer van rajta. Rögtön lehúztam róla az óvszert, és csókokkal borítottam farkát. Leült a padra, farka a számban, félmerev állapotban. Elkezdte magához húzni az testemet, és lefeküdt a padra, Én átléptem a padon és terpeszállásban álltam felette, erre õ bekapta a makkomat, mire a szám megint elszabadult a farkán, csókoltam a golyóit, szivtam a makkját, nyalogattam a hímvesszõjét . Egyszerre miközben farkam Sima szájában volt, éreztem, hogy Göndör belémhatol hátulról. Ekkor teljesen elvesztettem a tudatomat, csak a folyamatos gyönyör járt át. Göndör hátulról ütemesen kefélte a fenekem, miközben, Sima szája csodákat mûvelet a farkammal. Minden pillanatban úgy éreztem, hogy azonnal elélvezek.

De ez pont akkora idõzítette Sima, amikor Göndör belémlövelt, ekkor hatalmas nyögéssel én is elélveztem. Nem tudom, hogy Sima szájába vagy nem, de nem is érdekelt. Úgy éreztem, percekig ráng a testem, remeg a farkam.

Mindketten elengedtek, s a kimerültségtõl majdnem összerogytam. Leültem a padra meztelenül, és hátradõltem. Sima leült mellém megcsókolt, és azt mondta \"Szeretnéd megismételni?\" \"igen\" sóhajtottam. Erre keze végigsimított rajta, . \"Bármikor\" mondta, és lassan öltözködni kezdtek. Én pedig ott ültem meztelenül. Mikor Sima felöltözött, elõvett a zsebébõl egy tollat, és ráirt a hasamra egy telefonszámot. \"Ezen elérsz minket\".

Ezután elmentek, én még ott ültem a padon ruha nélkül még egy negyed órát legalább. Nem volt erõm nemhogy felöltözni, hanem megmozdulni sem.

Aztán lassan összeszedtem magam, és kibotorkáltam a Ligetbõl.

Otthon felírtam a számot, de azt gondoltam, sohasem hívom fel…
Ajánló

Ketten éltünk az apámmal, miután anya elhagyott minket, csak ketten maradtunk. Apa tisztességesen nevelt engem és lehetõségeihez képest mindent megadott nekem, amire csak szükségem volt. Mindig felnéztem rá, Õ volt a példaképem. Mindig remek tanácsokat adott nekem. Vicces, érzékeny, bolondos, fiatalos ember volt. Magas, nagyon magas, közel két méteres férfi volt az apám, sötét fekete, dús haja és óriási barna szemei voltak, szimmetrikus arca, rossz fiús vonásokkal...

A legjobb estém apával

Elindultunk ketten beszélgettünk a kocsiba és mondta, hogy neki haza kell ugrania valamiért, de mennyek fel ihatok valami töményet. Rendes volt tõle gondoltam felmegyek iszunk valamit és megyek is tovább...Oda értünk hozzá szép családi ház a külvárosban nagyon tetszett, a kert is csodás volt... Behívott és a konyhába mentünk ahol kitöltötte nekem a felest. Azt mondta üljek le a nappaliban felugrik a hálóba és mindjárt jön..Ott volt a laptopja gondoltam gépezek 1 ki...

Elsõ anál élmények

Az úszás mindig lázba hozott. Szerettem, ahogy szeltem a vizet, és közben körül ölelt, és simogatott mindenhol. Ráadásul elég sok jóképû pasi mászkált a környéken. Volt egy szép izmos hátú pasas is, legalább egyszer biztos voltam benne, hogy rám nézett és megbámult. Kedvesen visszamosolyogtam, de félre nézett. Az úszástól teljesen kimelegedtem. Ideje volt letusolni, és haza ténferegni. Már hónapok óta nem voltam senkivel sem, és nagyon könnyen felizgultam, ...

Pipára vágták a számat

Már két hete beszéltem egy sráccal, Tomival, hogy jó lenne talizni. 23 éves, nagyon helyes fiú. Sötét haj és világosbarna szeme van. Latin fiú. Csak egy gond volt vele, teológiát tanul. És nem nagyon akart engedni. Még az önmegtartóztatás szabályait is betartja, már egy féléve. Ma megtört a jég, rávettem a talira.

Reggel nyolckor találkoztunk. Felmentünk hozzánk. Kicsit beszélgettünk, majd egymásra néztünk. Nem bírtuk tovább, hevesen csókolózt...

Reggeli gecifürdõ

Megkaptam a leveledet, örülök, hogy jól mennek a dolgaid, jellemben sokat erõsödtél a fõiskola óta. Köszönöm, hogy megosztottál velem intim részleteket is az életedbõl, cserébe én is mesélek neked.
Két éve dolgozom a Rascon társaságnál, mint irodai alkalmazott, a fõnököm a legszigorúbb ember, akit valaha csak ismertem, mégis, imádom a munkahelyemet! Kiváló a fizetésem, egyedül bérelem a két szobás, városi lakást az elegáns környéken, és még fél...

A fõnök szexgépe


Szex linkek, ingyenes szex oldalak