Népligeti homokosokSnit 1:

Egyszer egy ismerõsöm említette, hogy a Ligetben megpróbálták leszólítani, de csak jót nevettem ezen.

Snit2:

Késõbb mikor egyszer a Liget felé jártam, gondoltam átvágok rajta. És láss csodát engem is le akartak szólítani. Persze nem álltam szóba senkivel csak sétáltam tovább. És közben azon gondolkodtam, hogy miért is jöttem erre.

Snit3:

Többször is jártam arra, de sohasem mentem be a Ligetbe, de ahányszor erre jártam mindig eszembe jutott, hogy miért is mentem be elõzõleg.

Snit4:

Egy nap kora este megint erre vitt utam. S mivel láttam, hogy jó néhány autó parkol, illetve jó néhányan sétálgatnak én is elindultam befelé. Sûrûsödött a félhomály már, és csak kevés lámpa világított. Mentem és azon gondolkodtam, hogy mit is keresek erre. Sorban haladtam el autók és emberek mellett, de nem néztem rá senkire, csak sétáltam. Persze láttam, hogy egy autó kétszer is megállt elõttem, de nem törõdtem vele csak mentem tovább. Lassan elfogytak az emberek és a parkoló autók is, egy csendes szakaszhoz érkeztem. Ekkor megint megállt elõttem az autó, s a sofõr kiszállt. Nem láttam jól, hogy hogy néz ki, de kb. olyan magas volt mint én. Jó tíz lépéssel volt elõttem, mikor elindult befelé a fák közé. Magam sem tudtam, hogy miért de követtem, s közben a torkomban dobogott a szívem.

Beljebb haladván áthaladtunk egy ritkásabb területen, és õ elõttem bement egy kis facsoport közepére, 4-5 fa lehetett itt kicsit sûrûbben összenõve. Mikor én elértem a facsoportot, ott belül sötétebb volt, megtorpantam. Nem tudtam, mit keresek itt.

Ahogy megálltam, zajt hallottam, bal kéz felõl, még egy ember közeledett, engem nem is biztos, hogy észrevett, az elõttem haladóhoz tartott. A facsoport közepén összetalálkoztak, a sötétben nem tudtam kivenni mi történik, ezért közelebb óvakodtam. Meglepõdtem mikor a második, ezentúl nevezzük Göndörnek, megszólított. Mit szeretnél itt? Mivel magam sem tudtam, halkan ezt mondtam: \"Nem is tudom \". Erre az elsõ - nevezzük Simának - közelebb lépett, megfogta a kezemet, és azt kérdezte: \"Mit is? Talán egy csókot?\"Én nem szóltam semmit, erre közelebb húzott és megcsókolt. Ajkai az enyémhez tapadtak a nyelve kutatón mozgott, karjával átölelt. Ez volt az elsõ alkalom, hogy egy férfi megcsókolt. Nem volt kellemetlen, bár arra gondoltam, el kellene futnom. De nem tettem, hiszen átölelt és újra megcsókolt.

Mikor elengedett akkor vettem észre, hogy Göndör is közelebb jött, Õ is megfogta a kezemet, és azt kérdezte: \"Talán ezt szeretnéd?\" És kezemet a farkára húzta. Nem volt teljesen megmerevedve, de én lefagytam. Egészen addig, míg Sima azt nem mondta, \"Ne olyan gyorsan, inkább elõször csókold meg te is\". Elsõként Sima ajka indult el az ajkamtól a fülem és a nyakam felé, mikor a fülemhez ért egy sóhaj szakadt ki belõlem, hiszen mindig is szerettem, ha a fülemet, vagy a nyakamat csókolják. Elengedtem Göndör szerszámát kezem felfelé csúszott a hasán. Sóhajtásom után Göndör ajka rátapadt az enyémre, Sima ajka pedig a nyakamnál idõzött. Éreztem, hogy Sima keze kiszabadítja az ingemet, és kezdi szétnyitni azt, Közben Göndör keze a fenekemre csúszott, és azt kezdte simogatni. Göndör ajka is továbbhaladt a másik fülem és a nyakam felé. Valamelyikük keze végigsimított a nadrágom elsõ részén, s testem megfeszült.

Sima keze folyamatosan nyitotta szét az ingemet, és szája követte a kezét. Mikor a mellbimbómhoz ért, Göndör újra megcsókolt. A két csóktól gyakorlatilag elvesztettem a kontrollt, testemmel homorítottam, alig vártam hogy Sima ajka továbbhaladjon lefelé. Egyik kezemmel kigomboltam a nadrágomat, míg másik kezem, becsúszott Göndör pólója alá, és a mellkasát kezdtem simogatni.

Göndör keze lassan becsúszott a nadrágomba, és közvetlenül kezdte simogatni a fenekemet, miközben Sima keze elõl simogatott, ajka haladt lefelé, kezével már a farkam végét simogatta. Nekem már mindkét kezem Göndör pólója alatt volt, mikor Õ elengedett kicsit hátrébb lépett, és lehúzta a pólóját. Én pedig megcsókoltam a mellkasát, és a mellbimbóját. Apró göndör szõrök voltak rajta, csikizték az ajkaimat.

Közben Sima kezei és szája elérték a hímvesszõmet, de elhaladtak mellette, pedig minden porcikám arra vágyott, hogy a szájába vegye. Mikor egészen leérkezett kiléptem a nadrágomból, szája lassan elindult felfelé. Közben Göndör levette az ingemet, és én ott álltam teljesen meztelenül két idegen férfival a Ligetben. Mikor ez átfutott volna az agyamon, hirtelen minden távolságtartásom köddé vált. Sima ugyanis hirtelen mozdulattal mindkét kezével elkapta a farkamat, és szájába vette a makkomat. Erre én hatalmas nyögéssel feleltem, Kezeim Göndör testét járták be, és most már vágyakozva érintettem meg a farkát. Újra megcsókolt, és azt mondta: \"Mi lesz már, Kapd be\". Még mielõtt bármit is tettem, vagy szóltam volna, Sima válaszolt: \"Várj még\".

Felállt, a hátam mögé lépett, eligazította karjaim Göndör nyaka körül, mire Göndör megcsókolt, testünk Göndörrel lassan összesimult, ekkor éreztem, hogy hátulról Sima is hozzámsimul, éreztem sima mellkasát a hátamon, hímvesszõjének érintését a fenekemen, ajkai pedig újra a fülemet és a nyakamat cirógatták.

Göndör ajka is elindult újra a másik fülem, és a nyakam felé, én pedig csak sóhajtani tudtam.

Sima abbahagyta a csókokat, és azt kérdezte, \"Most mit szeretnél?\"

Én csak annyit tudtam kinyögni abban a pillanatban: \"Titeket.\"

Göndör ellépett tõlem, és maga után húzott. Eddig nem is vettem észre, de egy kis pad állt ott.

Göndör állva kicsit hátrahajlott, én pedig újra elkezdtem csókolni a mellkasát. Lassan leült, vagyis inkább leheveredett a padra, án ajkaim pedig a hasát a köldökét érintették, lassan letérdeltem elé, de nem tudtam mit és hogyan csináljak.

Sima is odatérdelt mellém, és azt súgta, megtanítalak.

\"Elõször csak a nyelvedet húzd végig rajta\", és mutatta hogyan. Göndör teste megrándult, ezután az én nyelvem simított végig ekkora már teljsen merev farkán. s erre is megrándult.

\"Nyelveddel simogasd meg a tetejét\", és már csináltam is utána.

Vedd kezedbe a golyókat, és simogasd, csókold õket, hangzott a tanítás. Göndör ajkát sóhajtások hagyták el miközben kezemben volt a farka, a golyói.

\"Most kapd be, és csak szívd\" mondta Sima és úgy tettem. Göndör felnyögött. Ekkor már magamtól is ment, nyelvemmel köröztem, ajkaimmal simogattam a farkát.

Sima azt mondta, \" Ha hideget érzel majd a testeden, ne aggódj az csak krém\". Még mielõtt elgondolkodhattam volna ezen a mondaton, Sima keze ráfonódott a farkamra, kis idõ múlva pedig éreztem, hogy ajkai is követik kezét.

Erre folyamatosan szopni kezdtem Göndör farkát, akinek láthatóan jól esett, próbálta a farkát minél mélyebben a torkomra nyomni, teste hullámzott.

Megéreztem a \"hideget\", de valójában csak hûvös volt, és egyáltalán nem volt kellemetlen. Sima keze simogatta a fenekemet, és közben krémezte.

Majd újra ajkát éreztem magamon, és újra mellém térdelt.

Azt súgta, \"Nyugodtan lenyelheted\", de mikor eltávolodtam ajkammal Göndör szerszámától, Õ egybõl megcsókolt.

Ezután azt mondta, \"Szívd a makját\". Én úgy tettem, Göndör teste egyre jobban rángott, én pedig ütemesen szívtam, Kezeim Göndör kezeivel összefonódtak, Göndör teste egyszercsak megfeszült, és farkából spriccelni kezdett az ondó. Bár ajkaimmal elengedtem, jutott belõle a számba/számra és az arcomra is. Mielõtt felocsúdhattam volna, Sima megcsókolt, végigcsókolta az arcomat.

Eközben mindketten felálltunk testünk összesimult, keze az én merev farkamra siklott. Hirtelen mozdulattal megfordított, kezével megmarkolta a farkamat, és mozgatni kezdte. Testem azonnal követte ütemes mozgását, kezeimmel pedig egy alacsony faágba megkapaszkodtam. A keze is nagyon ügyes volt, néha csak a makkomat simogatta, néha pedig végigszánkázott a farkamom. Minden porcikámmal arra vágytam, hogy elélvezzek, próbáltam minél nagyobb helyett hagyni a kezeinek, lábamat egyre jobban széttártam. Kezei mozgása lassult,és megéreztem, hogy farka lassan egyre beljebb hatol a fenekembe. Lassan ütemesen simogatta a farkamat, és ebben az ütemben haladt farka egyre beljebb. Én pedig minden ütemben csak nyögdécseltem. Elengedtem az ágat, és elõredõlve a pad háttámlájában kapaszkodtam meg. Ekkor hirtelen teljesen betolta a farkát, erre felnyögtem. Ütemesen dugni kezdet, én minden mozdulatát nyögéssel honoráltam. Farkamat is elengedte, csak az ütemre összpontosított. Hirtelen éreztem, hogy megfeszül, és a farka kezd rángani. Az én testem is rángott vele együtt folyamatosan.

Sima lassan eltávolodott tõlem, és maga felé fordított, megcsókolt, kezem a farkára csúszott, megéreztem, hogy óvszer van rajta. Rögtön lehúztam róla az óvszert, és csókokkal borítottam farkát. Leült a padra, farka a számban, félmerev állapotban. Elkezdte magához húzni az testemet, és lefeküdt a padra, Én átléptem a padon és terpeszállásban álltam felette, erre õ bekapta a makkomat, mire a szám megint elszabadult a farkán, csókoltam a golyóit, szivtam a makkját, nyalogattam a hímvesszõjét . Egyszerre miközben farkam Sima szájában volt, éreztem, hogy Göndör belémhatol hátulról. Ekkor teljesen elvesztettem a tudatomat, csak a folyamatos gyönyör járt át. Göndör hátulról ütemesen kefélte a fenekem, miközben, Sima szája csodákat mûvelet a farkammal. Minden pillanatban úgy éreztem, hogy azonnal elélvezek.

De ez pont akkora idõzítette Sima, amikor Göndör belémlövelt, ekkor hatalmas nyögéssel én is elélveztem. Nem tudom, hogy Sima szájába vagy nem, de nem is érdekelt. Úgy éreztem, percekig ráng a testem, remeg a farkam.

Mindketten elengedtek, s a kimerültségtõl majdnem összerogytam. Leültem a padra meztelenül, és hátradõltem. Sima leült mellém megcsókolt, és azt mondta \"Szeretnéd megismételni?\" \"igen\" sóhajtottam. Erre keze végigsimított rajta, . \"Bármikor\" mondta, és lassan öltözködni kezdtek. Én pedig ott ültem meztelenül. Mikor Sima felöltözött, elõvett a zsebébõl egy tollat, és ráirt a hasamra egy telefonszámot. \"Ezen elérsz minket\".

Ezután elmentek, én még ott ültem a padon ruha nélkül még egy negyed órát legalább. Nem volt erõm nemhogy felöltözni, hanem megmozdulni sem.

Aztán lassan összeszedtem magam, és kibotorkáltam a Ligetbõl.

Otthon felírtam a számot, de azt gondoltam, sohasem hívom fel…
Ajánló

Sok oka van, amiért kifejezetten szeretem, hogy homoszexuális apa vagyok, de a legfontosabbak azok, amik miatt egyre erõsebb a kapcsolatom a lányommal. Mindig remek csapat voltunk, de három évvel ezelõtt még közelebb kerültünk egymáshoz, amikor elmondtam neki, hogy homoszexuális vagyok. Akkor volt 9 éves, alaposan átgondolta, amit mondtam, majd így szólt: „Apa, bárcsak korábban mondtad volna!”

A homoszexualitásom elõny a többi szülõvel szemben a...

Egy buzi családapa vallomása

Sziasztok.30èves vagyok párom.szerint helyes,ès mondhatom soha nem volt gondom csajokkal!Pár év izgat a homosex és jo ideje maszturbalok pornot nezve ill eljutottam odáig hogy ujjazom,magam parom is szokott es imadom spermam nyalni pinajaból!

Ebben az évben regisztráltam egy társkeresõbe ahol chatelni kezdtem azokkal.akik nekem bejönnek!Korban 18-35 külsõre hasonlot kerestem mint én!Tudni kell nekem a sex egy tág fogalom.Minden felizgat ha Nörõl vagy fi...

Izgat a homoszexEgy hétfő délelőtti nap elindultam a haveromhoz, hogy elhívjam egy italra, meg csajozni. Régen ismertük egymást, ezért kopogás nélkül léptem be hozzájuk. Az ajtó mögül hallottam kisebb nyögdécseléseket, azt hittem pornót néz, ezért bekopogtam, és benyitottam a szobába, amikor is...

Ott találtam a nővérét, és egy másik csajt. Éppen egymást nyalták, de amikor észrevették, hogy ott vagy nagyon megijedtek. Gyorsan magukra kaptak valamit, én meg gon...

Két Leszbivel

Az én első élményem osztály kiránduláskor történt. A kollégiumhoz annyi köze van, hogy az első évfolyamon kötelező volt a kollégiumi lét. Az első pár hét után vettem észre magamon, hogy nem hagynak "hidegen" a fiúk sem, és főleg Krisztián akivel össze barátkoztunk. Valahogy kialakult, hogy rendszeresen együtt mentünk zuhanyozni, én mindig sumákban néztem mikor vetkőzik vagy öltözik éppen. Sokszor beszélgetés közben áthajoltam hozzá a zuhanyzóba, hogy l...

Az osztálykirándulás

Egy ideje már tudtam, hogy biszex vagyok, és voltak is már szolidabb fiús kalandjaim. Ennek ellenére titkoltam. Senki sem tudta rólam. Egy ideje már pesten éltem, és egy baráti társaság útján megismertem egy meleg párt. Jó fejek voltak, barátságosak. A fiús szex tabu téma volt köztünk. Tiszteletben tartották, hogy elméletileg hetero vagyok. Egy ideje már nem taliztunk amikor áthívtak magukhoz bandázni. Peti nyitott ajtót, mert Tomi még melóba volt. Beszélgetni kez...

Tapasztalatlan biszex srác80-as évek legelején járunk. Katona város. Régen azokat a városokat hívták katona városnak, ahol sok laktanya volt. Ekkor még nyoma sem volt telefonnak, internetnek, stb...így éltünk. 18 éves voltam. Itt fontos megjegyezni, hogy a középiskolás éveimet kolesban töltöttem és az elsõ év után már pontosan tudtam, hogy a másik térfélen játszom. 18 évesen, már teljesen megtanultam nem utálni magam. Kolesból már kijöttünk érettségi már meg volt és pont az érett...

Roma fasz dugta a számat


Szex linkek, ingyenes szex oldalak