Baszós társas

A kirándulás elsõ napjának estéjére már mindenki elfáradt. Végig kellett nézni az összes kötelezõ látnivalót, ami egy ekkora városban már fizikailag is megerõltetõ. Este a szállás elfoglalása után még vacsora, aztán szabad program az apartmanban. Elõkerült a kártya, egy-két társasjáték és persze a becsempészett mindenféle italok, amik elkerülték szigorú, de azért kedvelt osztályfõnökünk figyelmét. A négyszemélyes apartmanok egyszerû faházak voltak. Berendezése négy ágy és négy szekrény volt a szobában, minden egyéb kint, a közös helyiségekben, külön faházban. És persze külön a lányok és külön a fiúk lakrésze, de még az oly szigorú osztályfõnök sem hitte, hogy nem lesznek egymáshoz sikeresen átlopakodó lázadók, sõt, abban is biztos volt, hogy alkohol is lesz náluk. Ezzel úgysincs mit tenni, valószínûleg nem látott még a világ olyan osztálykirándulást ilyen korú, érettségire készülõ fiatalokkal, ahol maradéktalanul sikeres lett volna az alkohol elkobzása és a nemek szétválasztása. Arra azért mindig figyel, hogy nagy baj és hajnalig tartó dorbézolás ne legyen.

Alig telt el fél óra a hivatalos lámpaoltás után, amikorra összeszedtük az eltervezett kis csapatot a kártyázáshoz. négyen voltunk fiúk a szobában és két lány, Lilla és Nóri volt a "meghívott" vendég, akik végre át tudtak jönni feltûnésmentesen az apartmanunkba.

tarsasjatek_1.jpg

A játék póker volt, habár igazán senki sem szerette, de Zoli szerint egyszerû és gyors köröket lehet vele játszani, ezért ennél maradtunk. A tét pedig egy rövidital, amit annak kellett meginnia, akit a gyõztes kijelölt. Nagyjából fél órányi játék után már mindenki kellõen oldott és jókedvû volt ahhoz, hogy új szabályokat találjunk ki. Dávid ötlete volt, hogy a rövidital marad, de teljesíteni kell egy feladatot is, amit a nyertes ad az általa kijelöltnek, vagy akár mindenkinek egyszerre.

A fejünkben doboló egyre több alkohol és a feladatok, amikben rendre Levi, a harmadik szobatársam volt a legkreatívabb úgy feldobtak mindenkit, hogy már alig figyeltünk a kártyára, szinte csak azokkal foglalkoztunk. Meginni egy felest a földön lévõ pohárból, aztán Lilla hanyattfekve kell, hogy töltsön a mellette fekvõ Dávid hasán lévõ pohárba és nekem onnan kell valahogy meginnom. Aztán Nórinak le kellett vennie a cipõjét és annak az orrára helyezett pohárból itatta meg Zolit.

Aztán eljött az a feladat, amihez már rendesen részeg résztvevõkre volt szükség és új irányt adott az estének. Az ötlet persze a vihorászó Levitõl jött: Lilla igya meg a felest, de Nóri szájából, aki elõtte felhajtja, de nem nyeli le. Az általános megrökönyödést hamar nagy röhögések követték, majd maga Nóri erõsködött, hogy meg tudják csinálni.

A két lány végül megoldotta, mi négyen fiúk pedig érdeklõdve és vihorászva figyeltük, ahogy az ajkaik összeérnek és persze az ital nagy része szétfolyik közülük. Végül a feladatot teljesítettnek ítéltük. És hamar jött a bosszú a néhány körrel késõbb nyerõ Lillától: Most Levinek kellett Dávid szájából meginnia a felest. A két fiú ellenkezése eléggé erõs volt, de végül a szédítõ alkohol és mi többiek meggyõztük õket, hogy ez így fair, teljesíteni kell.

- Szétfolyik mindenemen - aggodalmaskodott Levi és levette a pólóját, hogy legalább az megússza.

- Na legyünk túl rajta - mondta aztán Dávid is. - Feküdj hanyatt és úgy nem megy mellé!

Levi végigfeküdt a padlón, aztán Dávid felhajtotta a pohárka tartalmát. Közben mindenkibõl kibuggyant a röhögés, Dávidnak nagyon kellett küzdenie, hogy teli szájjal nehogy õ is elnevesse magát. Levi kinyitotta a száját és Dávid fölé hajolt. Közben egyre hangosabban bíztattuk õket és már Dávid is alig bírta, nehogy elröhögje magát és az összes folyadék Levi nyakában landoljon. Aztán egyszer csak elhatározta magát és a száját Leviére tapasztotta. A másik fiú a kezével Dávid tarkója mögé nyúlt és magához szorította. Két-három másodperc után szétváltak, Levi lassan lecsúsztatta a kezét Dávid tarkójáról. Alig egy-két csepp ment mellé, ügyesen megoldották. Dávid hirtelen visszahajolt egy pillanatra levi szájára és egy nagyon hangos puszit nyomott rá.

tarsasjatek_2.jpg

- Ez se menjen kárba, volt ott két csepp! - mondta. Mire Levi észbekapott, már ott sem volt. A hanyattfekvõ fiúnak csak annyira volt ideje, hogy barátságosan arcon legyintse a kezével a távolodó Dávidot.

- Hülye! - foglalta össze aztán, és folytattuk a játékot.

A feladatok nehezedtek és egyre vadabbak lettek. A már erõsen tántorgó Nórinak az ölébe kellett engem kapnia és elvinnie az ágyig, majd rádobnia. Aztán Levinek kellett csukott szemmel kitalálnia, hogy ki ad egy harapós csókot a nyakába; önként jelentkezõ híján Lilla lett a kiválasztott. És mivel ez mindenkinek tetszett, jöttek a csókfeladatok. Szinte az összes feladat az volt, hogy ki kellett találni, ki ad egy puszit vagy csókot egyikünk testrészére. Eleinte könnyen ment, mert a fiúk esetében a két lány valamelyike vállalkozott rá, nem volt nehéz kitalálni. Nekik kicsit nehezebb dolguk volt, mert mi négyen voltunk.

Aztán jött az elsõ meglepetés: Lillának Nóri adott egy nagyon gyors puszit. Õ valamiért Dávidra tippelt. Aztán én következtem csukott szemmel. A mindenkit körüllengõ tömény alkoholgõz nem könnyítette meg a dolgom. Leültem a földre és vártam és próbáltam a vihorászásból és sutyorgásból kitalálni, hogy ki lesz a kiválasztott. Persze nem ment. Elhalkultak és éreztem egy meleg arcot közeledni, majd puha ajkak tapadtak a számra. Kicsit szétnyitottam az ajkaim és jólesõ érzés volt, hogy a titkos csókoló is így tett. Néhány másodpercig ízlelgettük egymás ajkait, míg egy vad és elképesztõen érzéki csókkal elszakította a száját az enyémtõl. Egészen beleborzongtam az élménybe, némi önuralom kellett, hogy ne kapjak utána és húzzam vissza magamhoz az ismeretlent.

Aztán kinyitottam a szemem és kimondtam a varázsszót: - Zoli! - nem tudom, miért rá gondoltam, nagyrészt az alkohol hatása volt persze, de valamiért egyik lányt sem tudtam egy ilyen erõs, mély és érzéki csók mögé képzelni. Zolira valahogy illett ez az elfolytott, érzéki csók stílusa.

tarsasjatek_x3.jpg

A lányák szinte visítani kezdtek - Igeeeen! - Zoli kicsit szégyellõsen mosolygott, Dávid és Levi pedig szintén vigyorogva, elismerõen bólogattak. Talán irigykedve is, nem tudom.

Jött pár másféle feladat is. Levinek és Zolinak Nórival és Lillával kellett egy percig keringõt táncolnia úgy, hogy közben nem nyelik le az italt. Aztán Dávidnak Levivel kellett keringõznie, ami szintén nagy tetszést aratott. A lányok végig kuncogták, amint a két fiú egymáséba fonja az ujjait, másik kezükkel átfogják egymás derekát és mélyen egymás szemébe nézve nagy átéléssel táncolnak, miközben próbálnak egymáshoz dõlve a sok alkohol ellenére állva maradni. A végén majdnem elröhögték, de sikerült végül a szájukban lévõ italt bent tartani és az egy perc végén lenyelni.

tarsasjatek_3.jpg

Az elfogyasztott rengeteg ital hatására egyre hangosabbak és vadabbak lettünk. Épp Lilla próbált Zolival egy feladatot megoldani - a csukott szemmel támolygó és botorkáló fiút kellett végigvezetni egy cipõkkel kijelölt labirintuson, amikor hangos kopogás hallatszott az ajtóról. - Hajnal egy van! - kiabálta az osztályfõnök - Fellõni a pizsit de gyorsan! - aztán elment. Eddig tartott a türelme.

Elhalkultunk, majd halk kuncogások közepette kicsit rendbeszedtük a szobát. Nóri és Lilla pedig visszasettenkedett a saját faházába.

Négyen összeszedtük a maradékot és nekiláttunk a lefekvésnek. Röhögcsélve, egymást ugratva vetettük meg az ágyat.

- Jól csókolsz! - mondta nevetve Zoli, aztán hozzám vágta a párnáját. Én visszadobtam, sikerült fejen találnom.

- Te is! - mondtam, aztán hozzátettem - bébi! - erre Dávidból és Levibõl is kirobbant a nevetés.

- Ti meg nagyon szexin táncoltok. - mondtam nekik, amire megintcsak nevetgélés volt a válasz. Alsóra vetkõztem, hogy átszaladjak a zuhanyzóba.

- Te hülye vagy... majd reggel! - mondta Levi, aztán el is dõlt az ágyán, közben Dávid már hangosan szuszogott. Pár perc alatt elaludt. Én rendesen szédelegtem az alkoholtól, bizonytalan léptekkel vittem a ruhám a szekrénybe.

- Reggel pont ahhoz lesz majd kedvem! - morogta Zoli is - megyek én is. - aztán ledobta a pólót és a nadrágját. Kinyitottuk a faház ajtaját és egy pillanat alatt beáramlott a jéghideg esti levegõ. Aztán egy szál alsóban átrohantunk a zuhanyzóba. Kicsit kijózanító volt a részegségbõl a néhány másodperces futás, de azért alaposan be voltunk rúgva.

Magunkra zártuk az ajtót és bementem az egyik fülkébe, Zoli a mellettem lévõbe. Alig egy perc kellett, hogy sûrû gõz lepje el a zuhanyzót, nagyon jól esett a forró víz. Csukott szemmel álltam a vízsugár alatt, amikor megéreztem egy kéz érintését a derekamon.

- Csókkirály! - mondta hirtelen Zoli egész közelrõl, mire riadtan kinyitottam a szemem. Ott állt velem szemben, akárcsak én, anyaszült meztelenül. Hirtelen egész közel lépett, a derekamat az övéhez húzta, hogy a hasunk és az altestünk is összesimult. Egy pillanat alatt felizgultam tõle és éreztem, hogy õ is. Elnevette magát és vadul a nyakamba csókolt. Éreztem, amint lent összesimulunk, hogy a merevedésünk egymáséhoz feszül egy pillanatra. Még erõsebben húzott magához egy másodpercig, aztán hirtelen elengedett, megfordult és visszamenekült a saját tusolója alá.

- Méghogy én! - kiálottam át neki - Te vagy itt a csókkirály, bébi! - mondtam, aztán csak a részeg kuncogást hallottam odaátról. Nem bírtam magammal, kiléptem a tus alól és átnéztem hozzá. A fal felé fordulva állt a tus alatt nekem háttal, közben az ágyékát simogatta. Mögé léptem és gondolkodás nélkül átöleltem hátulról. A karjaimmal átfontam a hasán, aztán egyik kezem felcsúszott a mellkasára, a másikkal pedig simogatni kezdtem az õ ágyékára simuló kezét.

tarsasjatek_4x0.jpg

- Megõrülök tõled. - suttogtam a nyakába szorosan, majd mélyen és vadul a nyakába csókoltam. Felszegte a fejét és halkan nyögött egyet. Aztán folytattam.

- A te hibád, nem kellett volna olyan baromi jól megcsókolnod

- Részegek vagyunk - suttogta - basszus.... tökrészeg vagy te is.

- Igen - mondtam, amint elszakadtam a nyakától - de nem baj.

- Szeretkezni akarok veled, te részeg hülye - mondta és váratlanul kitépte magát az ölelésembõl és szembe fordult velem. Nem várt választ, mert magához húzott, mindkét karjával átölelte a derekam és a száját az enyémre tapasztotta. Vad csókcsatába kezdtünk. Az alkohol gõze és a zubogó forró víz teljesen megvadított mindkettõnket. Nekidõlt a tus falának, én teljes testemmel nekinyomtam, miközben szorosan magához húzott. A meztelen testünk szinte minden porcikája egymásénak feszült, a mellkasunk egymáséra simult, a derekammal az övét nyomtam az õrülten lüktetõ ágyékunk pedig egymásét masszírozta.

tarsasjatek_4x2.jpg

Éreztem, hogy mindketten hatalmasra duzzadtunk odalenn és kisebb birkózás kezdõdött az egymást masszírozó tagjaink között.

- Jézusom! - nyögte, amikor egy kicsit elszakad egymástól az ajkunk. Ezt kihasználva megint a nyakába csókoltam, amit ugyanígy viszonzott. Aztán az államat és megint a nyakamat halmozta el csókokkal, majd én támadtam ismét a nyakát. Közben ütemesen mozgattuk a derekunkat, ágyékunkkal tökéletes összhangban masszíroztuk egymásét. Mindkét kezével magához húzott és ajkaink megtalálták egymást. Vad csókcsatába kezdtünk. Éreztem, hogy a nyelvével az enyémet keresi, beengedtem a számba és a nyelvünk õrült birkózásba kezdett egymáséval. Közben az egyik combommal szétfeszítettem a két combját és beléptem a lábai közé. Erre egyik lábát felemelte, majd lassan a lábam köré kulcsolta, még szorosabban összepréselve az ágyékunkat.

A nyelveink egy pillanatra sem hagyták abba a birkózást, és mostmár odalenn, dagadó férfiasságunk is egymásét masszírozta. A testünk közé szorult, egymáséhoz feszülõ tagjaink lassú hullámzásra késztettek minket. Tökéletes összhangban, egy testként mozgott együtt az ágyékunk és vele minden porcikánk egymáson. A szenvedélyes csókolózás csak addig szakadt félbe, amíg kiszabadította nyelvét a számból, az ajkai közé harapta az alsó ajkamat és pár milliméternyit eltávolodott tõlem.

tarsasjatek_4x1.jpg

Aztán elengedett, mire én támadtam és néhány másodperc után megint megtalálták egymást az ajkaink, mögöttük pedig a nyelvünk ismét õrületest birkózásba kezdett.

Lábának kulcsolása a lábamon erõsödött, a csókok még vadabbá váltak. A combjaimmal satuba szorítottam a másik combját, a férfiasságunk pedig újabb hullámzásra késztette az ágyékunkat.

- Ahhh, - hangosan felnyögött - én mindjárt elélvezek - súgta, miután az ajkait kitépte az ajkaim közül.

- Egyszerre - válaszoltam neki, aztán egy testként egymáshoz feszülve mozdultunk. Éreztem, ahogy kitör belõle az élvezet, majd két-három másodperc múlva én sem bírtam tovább. Együtt hullámozva áztattuk el egymás ágyékát és combjait.

mamoros_tarsas.jpg

A szorítás kicsit lazult, a lábamat átkulcsoló lába már nem préselte össze az ágyékunkat, csak finomat átkulcsolta a combom. Kicsit lazítottam én is a combjaim szorítását, így a satuba fogott másik combja is már csak lágyan simult az enyéim közé. Néhány percig még lazán átölelve tartottuk egymást, egy-egy finom csókot váltva, esetleg egymás nyakába kicsit vadabbul belecsókolva. A zubogó forró víz lassan lemosta testünkrõl egymás nedveit.A szemembe nézett és az alkoholgõzös tekintetében valami vidám, õrült boldogság is volt. Megcsókolt megint, aztán kibogoztuk egymásból magunkat. Egy kicsit még lazán átölelve tartottam és egy utolsó finom puszit nyomtam a szájára.

- Hülye - mondta vigyorogva és gyorsan visszaadta.

- Te vagy a hülye - válaszoltam - miattad van az egész - erre már hangosan nevetett. Elengedtük egymást, majd elzártuk a vizet mindkét tusolóban és megtörölköztünk. Felvettük a tiszta boxert, majd amint a kilincs felé nyúltam, feltûnt, hogy mennyire jól néz ki ez a fiú így. Õrülten vonzónak találtam hirtelen. Vajon miért nem vettem ezt eddig észre. Vagy csak ennyire részeg lennék? Hogy mindegy? Azt mindenesetre éreztem, hogy nagyon kótyagos vagyok. Az alkoholtól, de az élménytõl is talán. Szinte ugyanabban a pillanatban vettem észre, hogy õ is engem stíröl. Egymásra néztünk és egyszerre elnevettük magunkat.

- Minden nap be akarok veled rúgni, ha ez a vége - mondta nevetve, miközben kinyitottam az ajtót.

- Én is veled - mondtam - de akár berúgás nélkül is! - folytattam.

- Hülye! - mondta megint, aztán visszacsapta a félig kinyitott ajtót és váratlanul magához rántott. Nem csókolt meg, csak szorosan magához húzott. A fülemhez hajolt.

- Hülye vagy, de azért ez volt életem legjobb csókolózása. - Éreztem ismét, hogy a boxereink alatt mindketten felizgultunk. Átöleltem én is, pár másodpercig egymáshoz simulva öletlük egymást. A két boxeren át az egymáshoz feszülõ merevedés megint õrületes érzéssé vált.

tarsasjatek_4x3.jpg

- Neee, már nem lehet, ne hülyéskedj! - mondtam, de gyorsan egy puszit nyomtam a szájára.

- Tudom, csak lehet, hogy soká rúgunk be megint - aztán felnevetett, kibontakoztunk egymásból és kinyitotta az ajtót. Pár lépéssel mögötte futottam vissza a szobánkba. Aztán eldõlt az ágyán és magára húzta a takarót. Én is ezt tettem a magamén és közben dobolt a vér a fülemben. Az õrületesen jó élmény hatása nem múlt még el. Ha becsuktam a szemem, láttam a gyönyörû, sportos testét egy szál boxerben a takaró alatt. És odaképzeltem magam mellé. Megint elkezdtem felizgulni, úgyhogy próbáltam valami másra gondolni. Õ is fészkelõdött, aztán halkan megszólalt.

- Azért nem kell holnap mindenkinek elmesélni - majd egy kis szünet - hogy mennyit ittunk.

Kicsit vártam, nem tudtam, hirtelen, mit válaszoljak.

- Persze, hogy nem. - mondtam végül és felhúztam a takarót a nyakamig. Kis várakozás után, mintha csak egy halk sóhajtás lett volna, még annyit hallottam az ágy felõl:

- Köszi - aztán befordult a fal felé, fülig felhúzott takaróval.

- Hülye vagy - suttogtam halkan - én köszi - aztán én is befordultam, nagyjából két perc kellett, hogy elaludjunk.

Ajánló

A mai napon bőven volt időm magammal foglalkozni, vágyaimnak eleget tenni
Egész nap egyedül voltam, és az egyedüllét, az önállóság sokszor beindít. Talán csak azért, mert tudom hogy senkit nem zavar, ha videókat nézek, és hogy a ház bármely pontján kényeztethetem magam

délelőtt futott át a gondolat, és a meleg érzés testemen, hogy izgalmas lenne a nappaliban kielégítenem magam
ezzel a gondolattal eljátszottam, úgy fél óráig. Közben...

Egy fiatal lány egyedül töltött napja

Már rég óta foglalkoztat a bi kaland, de sajnos még nem tudtam összehozni eddig.
Hátsó vágyaim kielégítésére még nem találtam megfelelő partnert,
emiatt szereztem be magamnak egy 9 cm fekete plug-ot. Amit kanos perceimben ha otthon vagyok fel is szoktam dugni és úgy maszturbálok. Hatalmasakat tudok olyankor élvezni.
Történetem igazából itt kezdődik 25 éves voltam és éppen egy szerelmi válságon túl. Otthon ültem és iszogattam. Ilyenkor mindig ...

Egy férfi ágyábanVégre vége lett a sulinak és megkezdődött a várva várt nyári szünet.
A bizonyítványom kitűnő lett ezért szüleim egy hatalmas meglepetéssel készültek számomra, mivel fanatikus horgász vagyok ezért egy teljes hétre kibéreltek nekem egy kis apartmant közvetlenül a Balaton partján.
Korán reggel indultunk apukámmal, rengeteg cucc miatt ő vitt le autóval.
Az út hamar eltelt ,kipakolás kis beszélgetés néhány atyai jó tanács, búcsú majd kezdet...

A balatoni gay kaland

Történetem úgy kezdõdik, hogy elmentem dolgozni messze otthontól. Munkám jó volt nem megerõltetõ, így minden este maradt idõm és energiám, hogy kimozdulhassak, kocsmázzak, sörözzek, csocsózzak. A szokásos kocsmába szinte mindig ugyanazok az emberkék jártak, így egy kis idõ múlva összeismerkedtem jó pár emberrel.
Az egyik közölök David volt rendes fickó, mindig fogadtunk egy italban, hogy aki veszít, az fizet és nem játszott túl jól, így szinte minden e...

A barátom lepippantott

Csak ülök és képzelem hogy kursz a felcsatolhatóval nyalsz össze vissza . már simogatom magam a gondolatól és már lent tartok benyúlok és kezdem .A vágytól égő forró nedves puncimal játszadozok és gondolatba már ott vagyok hogy melleimet szívogatod szívod és csak szívod míg abba nem hagyod . Most megfordul minden én jövök kikapcsolom melltartódat majd csak nézek . Nézem azokat a hatalmas (GIGA NAGY)melleidet majd 1 percet várok és azután a kettő közé dugom a ...

Szexvágyak leszbi módraAz első eset után néhány évvel történt a második ilyen eset. Közben megszületett a lányom. „Normális” családi életet éltem. Hamar túlléptem azon, ami akkor történt. Valahol belül megmaradt az emlék, de nem foglalkoztam vele. Soha férfit az utcán meg nem néztem. Eszembe sem jutott, hogy ilyen kapcsolatot létesítsek bárkivel. Annyiban változtam meg, hogy én is elkezdtem szőrteleníteni magam, de csak intim helyen.

Az évek folyamán feleségemmel ki...

Leszoptuk egymást a Csabával


Szex linkek, ingyenes szex oldalak