Két fiú egy ágyban

A nyári idõszakban a kéthetes sporttábor idejére a kollégiumban lakott. Erre a két hétre a szobatársai is visszatértek a kollégiumba, mintha tanítási idõszak lenne. A sporttábor valójában egész napon át tartó testnevelésórákat jelentett annak, aki két hét ilyen elfoglaltságot választott magának a szünidõre. Õ szerette a több játék és kevesebb edzés miatt. Kosarazni, focizni lehetett unásig a legkülönbözõbb, sebtiben verbuvált csapatokkal, sõt, egy-egy napra jöttek edzõk, akik új sportoknak mutatták meg az alapjait egy kipróbálás erejéig. Lehetett vívni, de akár bikrózni is, amit õ persze nem mert kipróbálni. Néha pusztán a látványa is elég volt, hogy izgalomba jöjjön tõle, nem akart magának kínos pillanatokat emiatt.

clipboard02.jpg

Délután és este pedig a kollégium csendje, vagy éppen zsivaja, ha éppen egy kiránduló diákcsoport érkezett, akiknek gyakran kiadták a rengeteg, nyáron üresen maradó szobát.

Ez a nap is ilyen volt. Délután elterült a jól megszokott felsõ ágyán és hallgatta a folyosón hangoskodó, számára idegen vendégdiákokat. Két társa zuhanyzott, a harmadik pedig valahol a városban bóklászott. Ilyenkor persze villanyoltás sem volt este 10-kor, mint rendesen. Mind a négyen élvezték ezt a kötelezettségek nélküli kollégiumi létet. Aznap estére ráadásul vendégeket vártak. Pesze két osztálytárs volt, akiknek a sporttáborhoz nem fûlött a foguk, de egy bulizós estét el akartak tölteni a városban, utána pedig beslisszolni a kollégiumba egy kis levezetõ ivászatra a társak szobájában.

Este 11 óra volt, mire mind a hatan összegyûltek, némi alapozó italozás után a városban, amit a szobában folytattak. Kártya is elõkerült, mellé zenehallgatás és jópár kétes eredetû, olcsó, de hatásos rövidital is elfogyott. Már hajnap felé járt, amikor elkezdtek kidõlni a szoba egyetlen asztala mellõl. Az egyik vendég srác és egy szobatárs már lehetetlen pózban aludt a két alsó ágyon, egy-egy kupac ruha és táska társaságában. Õk négyen sem bírták már tovább.

Elkezdtek összeszedelõzködni, majd az egyik vendég fiú fellendült az egyik szabad felsõ ágyra.

- Basszus, ide már biztos nem fekszem be - nézett szobatársa a két kaotikus alsó ágyra, amiken a rengeteg odadobált holmi és a két fiú aludt - Megyek én is fentre!

Fél perc sem telt el, ledobta a nadrágját és a pólót az alvó tárts mellé az alsó ágyra és fellendült a felsõre. A vendég srác követte a példáját és elfolglata a másik felsõ ágyat is, az övét. Kicsit tanácstalan volt.

- Gyertek már, aztán aludjunk! - mordult valamelyikük fentrõl, és behúzódott a falhoz.

- Na jó, te menj a sajátodba, én meg a másikba! - szólt neki a lent hoppon maradt srác és fellendült a másik felsõ ágyra, a szobatársa mellé. Rövid szócsata és némi birkózás után, hogy ki mennyire fér el a másiktól, elcsendesedtek.

_legjobb_ejszaka_4.jpg

Elárvultan ácsorgott lent, aztán elszánta magát és és felledült a saját ágyára, próbálva nem hozzáérni az ott lévõ másik fiúhoz. A srác az ágy szélén feküdt kívül, neki a fal felõli oldalon jutott hely. Mellette térdelt egy kicsit az ágyon, de nem tudott úgy mozdulni, hogy ne érjen hozzá a takarón keresztül. A többiek szuszogásán már hallani lehetett, hogy rögtön mély, kótyagos álomba zuhantak.

Feküdj már le! - szólt neki a srác és kitárta a takarót, hogy õ is beférjen alá. Alábújt gyorsan, aztán a srác visszalendítette rájuk a takarót. Igyekezett a lehetõ legtávolabb húzódni a másiktól, szinte a falhoz lapult, de se a takaró se az ágy nem volt ehhez elég nagy. Amíg elhelyezkedett, többször hozzáért egy-egy pillanatra. Ilyenkor, mintha villám csapott volna belé. Összekoccant a két alkar, egy pillanatra a két térd, aztán ahogy kinyújtózott mellette, a két váll is összeért. Rögtön eltávolodott, de félt. Tudta, hogy élete legnehezebb éjszakája lesz, mert képtelenség olyan feszült mozdulatlanságban tölteni, ahogy most fekszik, nehogy hozzáérjen. És közben már érezte a felizgultságát, a szíve a torkában dobogott.

legnehezebbejszaka3.jpg

Teltek a percek, amikor meghallotta a mellette szintén hanyatt fekvõ srác egyenletes, mélyülõ szuszogását. Elaludt. Kicsit megnyugodott. A felizgultsága egy pillanatra sem múlt el, de most lazíthatott egy kicsit. Elengedte magát, és ahogy a vigyázállásszerû fekvésén lazítot, a vállaik megint összesimultak. Ettõl szinte megõrült, olyan jó érzés volt. A takaró alatt a fiú térde is az övéhez ért, talán mozdult egy kicsit álmában.

Így maradt, próbált lazítani. Az összesimuló csupasz vállak és összeérõ térdek érzése fantasztikus volt. Egy kollégiumi ágy egy embernek sem túl nagy, hát még kettejüknek. Az alkoholos mámorban szuszogó fiú válla és térde szinte forró volt, ahogy az övéhez ért.

Aztán újabb percek teltek el, talán negyed óra is, amikor a srác megmozdult mellette. Egy kicsit elhallgatott az egyenletes szuszogás, majd a feje oldalra billent a fal felé, kicsit elfordul és felhúzta a lábát, rá az övére. Mostmár az épphogy összeérõ térdek helyett az egész combjuk összesimult, a vállaik pedig szorosabban nyomták egymásét.

_legjobb_ejszaka_5.jpg

Õ a fal felõli kezével lenyúlt a takaró alá és a lüktetõ ágyékára simította. Úgy érezte, csak pillanatok választják el attól, hogy õrült módjára rávesse magát a fiúra és minden porcikájával hozzásimuljon. Mozgolódni kezdett, összesimuló vállaik és combjuk végigsimították egymást. Eltávolodott egy kicsit, szinte egészen a falhoz lapult, majd az oldalára fordult, a fiú felé.

Szinte ugyanekkor a srác is mozgolódni kezdett, valószínûleg álmában is megérezte a mozgást, aztán teljesen az oldalára fordult, végül a hasára. Szinte az egész ágyat elfoglalta ezzel. Hasra feküdve a feje felé fordult, a térdét pedig felhúzta annyira, hogy õ csak a fal mellett, az odalán megint csak szinte vigyázzban feküdve fért el. Aztán visszatért az egyenletes, mély szuszogás.

Szinte moccani sem mert. Aztán döntött: nem mehet így tovább, kényelembe helyezi magát. Kicsit lecsillapodott, de az apró alsónadrág így sem tudta visszafogni duzzadó ágyékát. A hasára fordult, fejével a fiú felé nézve, lábát pedig õ is kényelmes pozícióba felhúzta, majd finoman rátette a fiúéra, lassan rásimítva a combját az övére. A két felhúzott láb még egy ágyszélességet elfoglalt volna, ha nem teszik egymáséra.

Hason feküdve visszahúzódott mellé, a vállaik ismét szorosan összesimultak, combja és vádlija pedig a másik fiúéra nehezedett. Ágyékát szorosan az ágyhoz nyomta és érezte, hogy õrületes lüktetésbe kezd az apró, közös takaró alatt. Úgy érezte, pillanatok múlva kitör és eláztatja a lepedõt. Nem mert megmozdulni, próbált arra koncentrálni, hogy lecsillapodjon. A pozíció már laza és kényelmes volt, combjával tûzforrónak érezte a másik fiú combját.

legnehezebbejszaka2.jpg

Néhány percig igyekezett lehûteni magát és egyenletesen lélegezni, amikor alvótársa megint megmozdult. Érezte, ahogy combja alatt megfeszülnek a másik comb izmai, kicsit feljebb húzódott, majd megérezte a fiú karját a hátán. Öntudatlanul, álmában átvetette rajta és mélyen szuszogott tovább.

Úgy érezte, hogy nem bírja tovább. Szinte nyakig felhúzta magukra a takarót és egy kicsit közelebb nyomult a fiúhoz. Fejük csak centikre volt egymásétól, érezte a forró lehelletét. Ennél többet már nem mert tenni, így is szinte megbolondult már az izgalomtól. Lábával teljes hosszában a fiú lábához simult, szinte az ágyba préselve a sajátjával annak combját és vádliját. Ágyéka alá beszuszakolta a fal felõli kezét és lassan mozgatni kezdte a derekát. Másik kezét õ is átvetette a másik fiú hátán. Szinte csak másodpercek teltek el így, máris kitört belõle az élvezet.

majdnem_lebukas_4.jpg

Mindent elsöprõ hullámokban érkezett olyan erõvel, amilyet még soha nem érzett. Gyorsan eltávolodott a derekával a fiútól és próbálta a lepedõ falhoz közel esõ részét eláztatni. Közben a combok és vállak egymást masszírozták, újabb és újabb lendületet adva a kitörésnek. Már a vége felé közeledett, amikor megint megérezte a combja alatti izmok feszülését, a fiú karja pedig eltûnt a hátáról.

- Ne nyomjál már ennyire, tisztára elzsibbadt a combom! - szólt hirtelen a srác egész halkan, de mindha kiabálás lett volna, úgy érezte a meglepetéstõl. Aztán társa szó nélkül kinyújtotta a lábát, hogy kiszabadítsa az övé alól, majd újból felhúzta, hogy mostmár az legyen felül.

Fél perc múlva már újra egyenletesen, mélyen szuszogott, ugyanúgy hozzá simulva, de mostmár az õ combja volt alul és süppedt a másik súlyától az ágyba. Néhány másodperc múlva megint megérezte azvótársa karját, hogy a derekára csúszik és ott marad.

Az ijedtségtõl még mindig nem mert megmoccanni. Vajon észrevett valamit? Mire fog majd emlékezni reggel? Mi lesz a lepedõvel? Ügyesen kell majd felkelnem, hogy visszatakarjam és ne vegyék észre! Ezek a gondolatok záporoztak egymás után, amíg meg nem nyugodott. A fiú gyanútlanul, megint mély álomban szuszogott, lábát átvetve az övén, vállaik és felkarjuk egészen egymáshoz simulva. Õ pedig az ijedtségtõl még mindig kicsit sokkos állapotban még érezte a fal felõli kezével a lepedõ nedvességét odalenn. Aztán ahogy visszacsökkent a pulzusa a normális ütemre, lassan õ is mély álomba süppedt.

Reggel arra ébredt, hogy iszonyatosan elgémberedett tagokkal a másik fiú mozgolódik mellette. Szorosan egymás mellett feküdtek, a takaró valamikor éjjel begyûrõdött a fal mellé és már nem volt rajtuk. A másik fiú halkan nyögdécselt, ahogy kissé másnaposan ébredezett.

Õ hirtelen éber lett, megérezte, hogy megint felizgul. Kinyitotta a szemét. Egyik karjával a másik srác tarkóját fogta át, lábaik egymáséba kulcsolódva, közben, mintha minden tagja elzsibbadt volna, úgy érezte magát. Nem mozdult. Próbálta lecsillapítani hirtelen jött izgalmát, mielõtt a másik felébredne. Aztán a másik fiú lassan megmozdult, mintha nyújtózkodni kezdene. Megfeszítette az izmait, lába hirtelen szorosabban fonta át az övét, aztán elernyedt megint.

_legjobb_ejszaka_6.jpg

- Hú, basszus... - nyögte halkan, aztán kinyitotta a szemét és belenézett az övébe. Nem szóltak egy szót sem. Érezte a srác forró lélegzetét, olyan közel volt hozzá. A fiú megint nyögött valamit, aztán megmozdult. Õ hirtelen megérezte, hogy a másik fiú ágyéka a combjához nyomódik és kõkemény domborulatot érzett rajta. A másik is megérezte mi történt, mert rögtön visszahúzódott egy kicsit. Aztán lassan kinyújtotta a lábát és megpróbálta kibogozni az övébõl. A combja egy pillanatra egészen a lüktetõ ágyékának nyomódott, majd kiszabadította a lábát és kinyújtózott.

- Hehe, csak nem reggel van? Nekem is... reggel mindig ez van. - nyögte ki hirtelen, aztán egészen elfordult tõle és a hátára fordult. A fiú nem szólt semmit, csak felé fordította a fejét és lenyúlt, hogy megigazítsa saját ágaskodó alsónadrágját. Újra nyújtózott egyet, közben a karját beszuszakolta a hálótársa feje alá, hogy teljesen ki tudja nyújtani.

_legjobb_ejszaka_7.jpg

- Hogyhogy mindig?

- Ja, hogy az... - mondta erre, majd õ is megigazította az alsónadrágját. És csak remélte, hogy a nedves folt a lepedõn már nem fog látszani, ha felkelnek.

Ajánló

Kb 18 éves lehettem amikor volt egy haverom akihez at jártam beszélgetni, kártyázni. Sokszor piáztunk is és mindig előkerult a szex a beszélgetésben. Egyszer mondta, hogy kapott kölcsön egy pornó filmet. Mondtam neki, hogy rakjuk be. Még mindketten szüzek voltunk és persze állandóan állt a farkunk. Az alkohol és a film hatására elkezdtünk beszélgetni ki hányszor veri ki, hova engedi a gecit stb. Én már nagyon fel voltam izgulva mondtam neki, hogy verjük ki. Ő nem ak...

Elővettem a kőkemény farkamat és elkezdtem húzogatni

Józsival ismét találkoztunk pár nap szünet után.
Nálunk sikerült megoldani a találkozót, itt nem volt itthon senki!
Már a teraszon ülve vártam, hogy végre ideérjen kocsival és jött is, ahogy megbeszéltük!
Rögtön behívtam a lakásba és megkínáltam egy kis üdítõvel.
Mi újság feléd?
Semmi különös unalmasan telnek a napok! És veled?
Velem se, sok a munka stb.
De üljünk le ne itt beszélgessünk, gyere erre van a sz...

Különleges perverzióAbban az évben hideg tél volt. Azon a délutánon korán sötétedett. Kimentem a koleszből levegőzni egyet. Ahogy ott sétáltam, egy srác leszólított. Nem volt egy Adonisz, de nem is volt csúnya. Kérdezte, hogy van-e helyem. Mondtam, hogy koleszes vagyok. Megkérdezte, hogy felmennék-e vele lakásra. Mivel nem volt kedvem tovább sétálgatni a hideg hóban, igent mondtam. Elmentünk a Színház mögötti utcába. Megkért, hogy várjak egy pár percet. Eltűnt egy házban. Na, gondo...

Extrém szex a koleszban

A két fekete ruhás férfi rutinosan végezte a bejelentkezési procedúrát, majd haladt át egymás után a rácsos ajtókon, amíg az utolsó a cellába vezette őket. Az éppen csak nagykorúságát elérhető fiú törökülésben ült az ágyán és valami magazint lapozgatott, de láthatóan nem igazán figyelt a tartalomra. Egyetlen fehér alsónadrág volt rajta. Világos, enyhén rózsaszín bőre ragyogott az ifjúságtól és a vitalitástól. Amikor a férfiak beléptek a cellájá...

A történetben férfiak szexelnek

Sziasztok! Én Bence vagyok egy 20 éves srác. Elõszoban röviden annyit hogy 178 cm magas vagyok kék szem, barna haj. Régóta fantazialtam fiúval és hát végre megtörtént a várva várt dolog.


Mar régebben talán 3-4 éve poénból leszetem egy alkalmazást egy randi keresõ szeruseget. Sok lánnyal beszélgetek mig egyszer csak rámirt egy srác és bokolgatni kezdet. Elõször nem tunt fel hogy meleg azt, hittem csupán barát kell neki majd egyre jobban gyana...

az elsõ meleg élményemEleg sokan voltatak a medenceben.na most hova telepedjel.egy idos parnal volt hely odatelepdtem le nyakig ert aviz mikor leultem.beszelgettunk. A holgy elment kezelesre utana a szobajada.beszelgettunk mindenrol. Idezem a temat;mi a velemenyed a melegek rol es a bi szekszualisok rol. Az igazsag hogy a melegeket nemitelem el a masikatsem mindenkinek a magan ugye ez.hat ezt jol megvalaszotad roviden.ezt kerdezted ez a velemenyem.ultunk lecsuktam a szem.etzem hogy a farkamat simogatjak.kivancsi volt...

Thermal fürdõs szexkaland


Szex linkek, ingyenes szex oldalak